Sajna

Employer Branding

Varför ska företag arbeta med Employer Branding?

För att bygga och trygga framgång! I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det inte längre tillräckligt att bara erbjuda en lön och förmåner för att locka och behålla talangfulla medarbetare. Ett starkt och äkta employer branding (arbetsgivarvarumärke) har blivit en avgörande faktor för att attrahera, engagera och behålla de bästa talangerna. Vill du veta mer? Läs

Varför ska företag arbeta med Employer Branding? Läs mer »

Kompetensbrist - gräv där du står

Kompetensbrist

När kompetensbristen slår till – Varför inte gräva där du står? De flesta företagare upplever kompetensbristen i samhället idag. Det är huggsexa om de vassaste rekryterna, ständigt för få sökande till de kvalificerade tjänsterna och allt som oftast blir lönen den enda faktorn för att vinna kampen om en kandidat. Detta resulterar många gånger i

Kompetensbrist Läs mer »

Visselblåsning

Visselblåsning

Som arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste du ha en visselblåsarlösning på plats senast den 17/12 2023 enligt ”visselblåsarlagen”, (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Vad är visselblåsning? När någon larmar om missförhållanden i en verksamhet kallas det för visselblåsning. Ofta handlar det om saker som är oetiska, olagliga eller

Visselblåsning Läs mer »