VISSELBLÅSNING

Berörs du av visselblåsarlagen?

Som arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste du ha en visselblåsarlösning på plats senast den 17/12 2023 enligt ”visselblåsarlagen”, (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Verksamheter måste för att följa lagen utse personer som hanterar visselblåsarärenden. Många väljer att lägga ansvaret på HR-avdelningen eller på en kvalitetsfunktion i företaget.

Det finns dock fördelar med att lägga hanteringen av visselblåsning externt då personerna måste vara:

  • Oberoende och självständiga gentemot arbetsgivaren
  • Ha kompetensen att kunna bedöma de ärenden som kommer in
  • Dokumentera samtliga ärenden skriftligt
  • Ha möjlighet och kunskap kring ärendehantering inom lagens tidsfrister

Behöver du en visselblåsarlösning?

Sajna erbjuder tjänsten att vara just den oberoende och självständiga samarbetspartnern rörande visselblåsarärenden.

Kontakta oss

Har du redan ett avtal med Sajna?

Har ditt företag tecknat ett samarbetsavtal med Sajna kan du visselblåsa via formuläret nedan.

Vill du läsa mer om Visselblåsning och den nya lagen?

REKRYTERING

HR-KONSULT

KARRIÄRCOACH

HEM