Nyheter

HR-konsult

Varför anlita en HR-konsult?

En erfaren HR-konsult kommer in som en strategisk partner för att maximera ditt företags potential och öka er konkurrenskraft på marknaden.

GDPR

GDPR – En superhjälte

GDPR är en dataskydds-superhjälte! Precis som en superhjälte som skyddar människor från faror, skyddar GDPR våra personuppgifter från att bli missbrukade eller stulna.

Visselblåsning

Visselblåsning

Som arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste du ha en visselblåsarlösning på plats senast den 17/12 2023 enligt ”visselblåsarlagen”, (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Vad är visselblåsning? När någon larmar om missförhållanden i en verksamhet kallas det för visselblåsning. Ofta handlar det om saker som är oetiska, olagliga eller …

Visselblåsning Läs mer »

Lyckad medarbetarenkät genomförd på Norrbil

Sajna fick i uppdrag av Norrbil att ta fram underlag för utförande av en medarbetarenkät. Individuella intervjuer hölls därefter med respektive medarbetare tillsammans med en av Sajnas HR-konsulter och utfallet presenterades anonymiserat i en rapport för VD initialt och för medarbetarna därefter i grupper indelade på avdelningsnivå. ”Sajna har genom medarbetarintervjuerna fått fram ett betydelsefullt …

Lyckad medarbetarenkät genomförd på Norrbil Läs mer »

Vad är employer branding

Det är organisationens upplevda identitet på arbetsmarknaden = Ert arbetsgivarvarumärke! Att arbeta aktivt med employer branding innebär att bygga och stärka företagets varumärke. Detta är ingen quick fix eller en engångsinsats vi talar om, utan något som företag måste arbeta med över tid. Det handlar om att kommunicera vilka ni är, vad ni står för …

Vad är employer branding Läs mer »

Har du råd med en felrekrytering?

I snitt kostar en felrekrytering ca 700 000kr. I den beräknade kostnaden ingår: Utöver att det är dyrt att göra en felrekrytering ökar också risken för att: Att tänka på: Största anledningen till en felrekrytering är att man inte haft en strukturerad process. ”Personalomsättning har en tendens att föda personalomsättning” Catharina Blomberg, HR-konsult på Sajna

Visste du att…

28% av de som skriver under ett anställningsavtal säger upp sig innan sin första arbetsdag. 15% väljer att lämna sitt jobb p.g.a. att onboardingprocessen varit så dålig utan att ha ett nytt jobb att gå till. Däremot… 34% av de som genomgått en strukturerad pre- och onboardingprocess kommer igång snabbare på sitt nya jobb 69% …

Visste du att… Läs mer »