Nyheter

Employer Branding

Varför ska företag arbeta med Employer Branding?

För att bygga och trygga framgång! I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det inte längre tillräckligt att bara erbjuda en lön och förmåner för att locka och behålla talangfulla medarbetare. Ett starkt och äkta employer branding (arbetsgivarvarumärke) har blivit en avgörande faktor för att attrahera, engagera och behålla de bästa talangerna. Vill du veta mer? Läs […]

Varför ska företag arbeta med Employer Branding? Läs mer »

Kompetensbrist - gräv där du står

Kompetensbrist

När kompetensbristen slår till – Varför inte gräva där du står? De flesta företagare upplever kompetensbristen i samhället idag. Det är huggsexa om de vassaste rekryterna, ständigt för få sökande till de kvalificerade tjänsterna och allt som oftast blir lönen den enda faktorn för att vinna kampen om en kandidat. Detta resulterar många gånger i

Kompetensbrist Läs mer »

Visselblåsning

Visselblåsning

Som arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste du ha en visselblåsarlösning på plats senast den 17/12 2023 enligt ”visselblåsarlagen”, (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Vad är visselblåsning? När någon larmar om missförhållanden i en verksamhet kallas det för visselblåsning. Ofta handlar det om saker som är oetiska, olagliga eller

Visselblåsning Läs mer »

Norrbil

Lyckad medarbetarenkät genomförd på Norrbil

Sajna fick i uppdrag av Norrbil att ta fram underlag för utförande av en medarbetarenkät. Individuella intervjuer hölls därefter med respektive medarbetare tillsammans med en av Sajnas HR-konsulter och utfallet presenterades anonymiserat i en rapport för VD initialt och för medarbetarna därefter i grupper indelade på avdelningsnivå. ”Sajna har genom medarbetarintervjuerna fått fram ett betydelsefullt

Lyckad medarbetarenkät genomförd på Norrbil Läs mer »

Employer branding

Vad är employer branding

Det är organisationens upplevda identitet på arbetsmarknaden = Ert arbetsgivarvarumärke! Att arbeta aktivt med employer branding innebär att bygga och stärka företagets varumärke. Detta är ingen quick fix eller en engångsinsats vi talar om, utan något som företag måste arbeta med över tid. Det handlar om att kommunicera vilka ni är, vad ni står för

Vad är employer branding Läs mer »

Har du råd med en felrekrytering?

Har du råd med en felrekrytering?

I snitt kostar en felrekrytering ca 700 000kr. I den beräknade kostnaden ingår: Utöver att det är dyrt att göra en felrekrytering ökar också risken för att: Att tänka på: Största anledningen till en felrekrytering är att man inte haft en strukturerad process. ”Personalomsättning har en tendens att föda personalomsättning” Catharina Blomberg, HR-konsult på Sajna

Har du råd med en felrekrytering? Läs mer »

Felrekrytering

Visste du att…

28% av de som skriver under ett anställningsavtal säger upp sig innan sin första arbetsdag. 15% väljer att lämna sitt jobb p.g.a. att onboardingprocessen varit så dålig utan att ha ett nytt jobb att gå till. Däremot… 34% av de som genomgått en strukturerad pre- och onboardingprocess kommer igång snabbare på sitt nya jobb 69%

Visste du att… Läs mer »