Om oss

Rekrytering & konsulttjänster

REKRYTERING

Svårt att hitta tid för rekrytering?

Vi ser till att din nya medarbetare kommer på plats!

HR-KONSULT

Behöver du HR-stöd?

Vi antar såväl operativa som strategiska HR-uppdrag!

KARRIÄRCOACH

Behöver du, ditt team eller din verksamhet vägledning och stöttning?

Boka en av våra samtals-coacher!

GDPR-KONSULT

Behöver du hjälp med ditt dataskyddsarbete?

Vi kan GDPR!

hr-konsult hr konsult medarbetare

Sajna är ett rekryterings- och konsultföretag med verksamhet i Norrtälje.

Vårt breda lokala kontaktnät gör att vi är det självklara partnervalet när ditt företag är i behov av att rekrytera. Vår ambition är att finna kompetent, kreativ och positiv arbetskraft i Roslagen som både vill bo och arbeta här.  

Vi erbjuder även konsulttjänster inom HR, Chefsstöd och GDPR, på hel- eller deltid, via kvalificerade, engagerade medarbetare. I jämförelse med en rekrytering medför en konsultinhyrning en större flexibilitet för dig som kund. Hyr du in personal från oss är det vi som är arbetsgivare och ansvarar för att allt fungerar som det ska. Vi vet att tydlig dialog och uppföljning leder till att både konsulten och du som kund är nöjda och känner trygghet. Därför är vi noggranna med att alltid vara öppna, dela med oss av information samt gå in med respekt och ärlighet i alla våra relationer. Detta gäller såväl med våra konsulter, kandidater som kunder. 

Fem korta om oss

  • Vi är helt självstyrande och neutrala aktörer och kan därför alltid utveckla och anpassa våra metoder helt efter kraven från våra kunder och deras olika aktuella situationer. Vi arbetar med hela eller utvalda delar av verksamheter utifrån vilka behov som finns, exempelvis employer branding, rekrytering, medarbetarutveckling, omställning och/eller chefsstöd.  
  • Vi är kvalitets- och relationsorienterade och vill förenkla våra kunders vardag genom att se till att rätt person är på rätt plats vilket vi vet stärker vår kunds affär. 
  • Vi har ett stort intresse av utvecklings- och tillväxtmöjligheterna för såväl våra uppdragsgivares verksamheter som medarbetare då vi värnar om Roslagen och dess framtid.  
  • Vi tar ett socialt ansvar såsom att agera mentorer för skolungdom inom UF (Ung företagsamhet) samt erbjuda praktikplatser vid behov.  
Fem korta om oss
Tummen upp

Affärside:

Att erbjuda HR-relaterade tjänster som kan avropas efter behov. 

Mål:

Att utveckla och stärka verksamheters humana kapital. 

Kundlöfte:

Att på ett engagerat, flexibelt och nära sätt verka för att du som kund har de bästa resurserna på plats för din verksamhet.

Historik om oss

2014 väcktes tanken på att starta ett rekryteringsbolag i Norrtälje. Detta med anledning av att det från flera håll indikerades hur komplicerat det var att hitta rätt personer att anställa till sin verksamhet.  

Många ansåg att det tog alldeles för mycket tid från det dagliga arbetet att formulera tjänstebeskrivningar, kravprofiler, annonsera, genomläsa inkomna CV’n, hålla intervjuer, ta referenser etc. och att det dessutom var omfattande och svårt.  

Vidare indikerade flera företagare att de gärna ville ha lokal arbetskraft då det oftast innebär en större tillgänglighet, ansvarskänsla och lojalitet hos medarbetaren. Många Roslagsbor pendlar ”ofrivilligt” till Stockholm och Uppsala då de inte hittat sina arbetsplatser lokalt, varför det finns många att attrahera och locka tillbaka. 

Med vårt breda kontaktnät inom Roslagen och erfarenhet från ledande positioner, innefattande en hel del rekryteringsuppdrag genom åren, kändes det som att vi skulle kunna bidra med något här - få företagen att koncentrera sig på det de är allra bäst på, d.v.s. sin egen kärnverksamhet, och överlåta rekryteringen till oss! 

Med åren har flera andra typer av förfrågningar inkommit rörande önskemål om personalhantering, HR-konsultation, GDPR-konsultation och chefsstöd varför det även blivit möjligt att anställa tidsbegränsade konsulter för olika projekt via Sajna.