Kompetensbrist - gräv där du står

Kompetensbrist

När kompetensbristen slår till – Varför inte gräva där du står?

De flesta företagare upplever kompetensbristen i samhället idag. Det är huggsexa om de vassaste rekryterna, ständigt för få sökande till de kvalificerade tjänsterna och allt som oftast blir lönen den enda faktorn för att vinna kampen om en kandidat. Detta resulterar många gånger i missnöjda medarbetare som blir kortvariga på arbetsplatsen och därmed skapar oro bland övriga medarbetare som i sin tur kanske väljer att flytta på sig. Jag ställer mig därför frågan om vi inte börjar i fel ända. Kanske ska vi ”gräva där vi står”?

Vad kan vi göra åt kompetensbristen?

Arbeta aktivt med att behålla de medarbetare du redan har! Hur kan du arbeta aktivt med de medarbetare du redan har?

Få kompetensen att stanna kvar genom att erbjuda:
 • Kompetensutveckling
 • Karriärcoachning
 • Rätt lön
 • Regelbunden medarbetarfeedback
 • Empatiska chefer
 • Närvarande chefer som i tidigt stadium identifierar negativa tecken såsom stress, brist på tillit, meningslöshet
 • Den bästa arbetsplatsen
 • Hybridarbete
 • Flextid
 • Ev. 4-dagars arbetsvecka
 • Ev. Djur/barn på jobbet
Varför ska du erbjuda dina anställda dessa förmåner?
 • Stärka humankapitalet i bolaget
 • Öka tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Höja självkänslan hos den enskilde individen
 • Skapa meningsfullhet
 • Skapa uppnåelighet

När ska du börja fundera på kompetensutveckling?

Börja snarast att se över din situation. Ta hjälp av en HR-konsult och börja bygg inifrån och rekrytera därefter underifrån!

Behöver du hjälp med rekrytering och kompetensrelaterade frågor?