[ KARRIÄRCOACH ]

Vad gör en karriärcoach?

Sajna är en erfaren karriärcoachpartner som kan hjälpa såväl medarbetare som chefer att utveckla sina färdigheter och belysa karriärmöjligheter.

Genom chefscoachning kan vi hjälpa dig att utveckla din ledarskapsförmåga och förbättra din prestation som chef.

Med medarbetarutveckling kan Sajna hjälpa individen att utveckla sina färdigheter och förbättra sina resultat som anställd.

Vid uppsägning kan Sajna erbjuda omställnings- och karriärstöd, som hjälper individen att hitta nya möjligheter och vägar framåt i karriären.

Chefscoachning

Oavsett om man har lång erfarenhet, eller om man är ny som chef vinner man på att stanna upp emellanåt och reflektera. Det kan gälla alltifrån specifika jobbsituationer eller relationer på arbetsplatsen, till balansen mellan jobb och fritid. Som chef är man ofta ensam och ibland kan man behöva ha någon extern och oberoende att bolla situationer och frågeställningar med. Någon som ställer frågor som leder till nya perspektiv och insikter. Allt för att utvecklas, må bra och växa i rollen som chef, men också som människa. 

Hur går det till?
Första steget är ett första förutsättningslöst möte för att göra en nuläges- och behovsanalys och sätta upp mål för coachingen. Vill man fokusera kring specifika mål och frågor eller vill man träffas regelbundet för att reflektera och bolla frågor och situationer som är aktuellt för stunden.

Varje möte är 60 minuter och sker på plats på vårt kontor eller digitalt via Teams/Zoom Längd och intensitet i coachingen utformas efter situation och behov. En vanlig omfattning är samtal cirka två gånger i månaden under en halvårsperiod. Din coach har tystnadsplikt och utgår alltid från ditt mål och dina målsättningar 

Medarbetarutveckling

Att utvecklas som medarbetare handlar om att vilja öka medvetenheten om egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter, samt att förstå hur vi påverkar och påverkas av andra. När vi känner oss trygga i oss själva och våra värderingar, kan vi utnyttja våra styrkor och skapa en känsla av mening. Det gör att vi kan hantera stress och relationer bättre. 

Utveckla era medarbetare genom individuella insatser så att alla når sin fulla potential. Målet är att dina medarbetare ska bli motiverade till att påverka sin situation, och därmed att prestera bättre. Vi utgår alltid från medarbetarens specifika mål och utmaningar. 

Hur går det till?
Vi tar emot medarbetare som är i behov av stöd eller utveckling, t ex för kris- och konflikthantering, kommunikationsträning, stöd och strategier vid stress och utmattning, för att skapa ökad självinsikt och hitta motivation och riktning m.m. Varje individuell utvecklingsinsats anpassas utifrån behov. Varje möte är 60 minuter och sker på plats på vårt kontor eller digitalt via Teams/Zoom.

Stöd vid uppsägning – Outplacement/Omställning och Karriärstöd

Av olika anledningar kan det finnas medarbetare i organisationen som inte kan, vill eller får arbeta kvar på sin nuvarande position. Outplacement är en tjänst där man får hjälp med att gå skilda vägar under ansvarsfulla och strukturerade former, vilket både den anställde och arbetsgivaren vinner på. Den anställde får coachning och stöd för att snabbare komma vidare till ett nytt jobb. Ni som arbetsgivare kan gå vidare, men samtidigt visa att ni är ansvarsfulla och tar hand om era anställda.  

Outplacement kan passa vid t.ex. felrekryteringar, förändrad arbetsförmåga, förändrade kompetenskrav, eller samarbetssvårigheter. 

För att slutet ska bli början på något nytt och bra, erbjuder vi individuella karriärstödssamtal, som hjälper personen att hitta vägar framåt. Varje möte är 60 minuter och sker på plats på vårt kontor eller digitalt via Teams/Zoom. Alla är unika och behovet för den som behöver lämna sin anställning ser olika ut, vissa vet vad de vill men behöver stöd på vägen, medan andra inte alls vet vad de ska börja. Längd och intensitet i coachingen utformas efter situation och behov. 

Tystnadsplikt råder alltid. 

 

karriärcoach

Kontakta oss direkt!

REKRYTERING

HR-KONSULT

HEM

GDPR-KONSULT