[ HR-KONSULT ]

Vad innebär HR?

HR, Human Resources, är den avdelningen i en organisation som ansvarar för allt som har med de anställda att göra. De tar hand om alla personalfrågor, från rekrytering och utveckling till lönefrågor, befordringar,  karriärvägledning  och så vidare. Det är dock inte alltid som en HR-avdelning fungerar på bästa möjliga sätt. Det kan finnas många anledningar till detta, inte minst att verksamheten utvecklats på ett sådant sätt att de tidigare HR-processerna är förlegade.  

Behöver din organisation hjälp från en HR-konsult?

Vad gör en HR-konsult egentligen?

En HR-konsult fungerar som ett chefsstöd och hjälper verksamheter att utvecklas och förbättra sina processer. Det kan röra sig om rekryteringar, onboarding, kompetensutveckling, offboarding eller annat inom HR-området. En HR-konsult kan även ha specialuppdrag/projekt på ett företags HR-avdelning. Det kan handla om att ta fram en värdegrund, medarbetarenkäter, utveckla företaget på ett sådant sätt att det blir en mer eftertraktad arbetsplats eller ta fram ett kompetensutvecklingssystem för ledningsgruppen. 

En HR-konsult är just en konsult, alltså inte någon som är anställd av företaget utan hyrs in av företaget vid behov på hel- eller deltid. Ett sådant behov kan finnas om en existerande HR-avdelning inte fungerar eller om kompetensen inte finns tillgänglig på företaget.

En viktig del av en HR-konsults arbete är att vara uppdaterad om de senaste trenderna och bästa praxis inom HR-området. Detta inkluderar att ha kunskap om de senaste teknologierna och verktygen för att hantera HR-processer på ett effektivt sätt.

 

En HR konsult kan ha arbetsuppgifter såsom: 

 • Vara ett stöd till avdelningschefer och VD 
 • Framtagning av underlag inför löneförhandlingar 
 • Agera medlare 
 • Arbeta med employer branding 
 • Hjälpa till vid rekrytering 
 • Platsannonsering  
 • Planering och genomföring av anställningsintervjuer 
 • Referenstagning 
 • Hjälpa till vid omplacering av personal till nya arbetsuppgifter 
 • Hjälpa till vid omställning 
 • Planera introduktion för nyanställda 
 • Planera kompetensutveckling 
 • Bidra med förslag och rekommendationer för att handskas med dagliga problem 
 • Utveckla strategier och planer för att driva förändring 
 • Ta fram, implementera och följa upp verksamhetens värdegrund 
 • Författa arbetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar, policys och personalhandböcker 
 • Hjälpa till vid implementering av rutiner och policys 
 • Utvärdera och implementera HR-teknologi (Intranät, rekryteringssystem, e-learning mm.) 
 • Agera rådgivare och stöd i sjuk- och hälsofrågor 
 • Arrangera utbildningar 
 • Hantera arbetsmiljöfrågor 
 • Hantera jämställdhetsfrågor 
 • Följa upp det ständigt pågående HR-arbetet 

Sammanfattningsvis är en HR-konsult en viktig del av företagets HR-avdelning och spelar en avgörande roll i att hjälpa företaget att utvecklas och förbättra sina HR-processer. De kan hjälpa till med allt från rekryteringar till att utveckla policies och träningsprogram, och behöver ha en bred förståelse för HR-området samt god kommunikationsförmåga för att kunna samarbeta med andra avdelningar inom företaget.

hr-konsult hr konsult medarbetare

”Företagets största tillgång är medarbetarna”

Välj rätt HR-partner för jobbet

Ibland är det kanske inte riktigt en HR-konsult du behöver. Det kan mycket väl vara så att du behöver hjälp med en specifik och avgränsad utmaning, exempelvis att rekrytera en person med spetskompetens. Detta kan Sajna som din HR-partner hjälpa dig med.  

Det finns många fördelar med att vända dig till oss vid rekryteringsbehov. Vi har rekryterat inom ett stort antal olika områden under flera år och har god lokal kännedom. Vi drar nytta av vårt stora kontaktnätverk och vår erfarenhet av att identifiera målgrupper och hitta rätt annonseringskanaler för att nå och attrahera dem. 

En annan stor fördel med att låta en HR-partner som Sajna ta hand om det specifika uppdraget är att det troligen blir en mer effektiv process där du slipper lägga ned tid och resurser själv, utan i stället kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.  

I slutändan handlar det om att göra det så smidigt och professionellt som möjligt, såväl för dig själv och din verksamhet som för din nya medarbetare.  

Kontakta oss direkt!

REKRYTERING

HEM

KARRIÄRCOACH

GDPR-KONSULT