Har du råd med en felrekrytering?

Har du råd med en felrekrytering?

I snitt kostar en felrekrytering ca 700 000kr. I den beräknade kostnaden ingår:

 • Rekryteringsprocessen (framtagning av behovsanalys, kravspecifikation, annonsering, intervjuer, tester och referenstagningar)
 • Pre- och onboarding samt utbildningskostnader
 • Kompetens- och erfarenhetstapp
 • Tillfällig vikarie eller övertid när ingen medarbetare finns på plats
 • Missar, tillbud och störningar i arbetsflöden

Utöver att det är dyrt att göra en felrekrytering ökar också risken för att:

 • Effektiviteten och produktiviteten minskar
 • Affärsmöjligheter går förlorade
 • Kundrelationer försämras
 • Fler medarbetare lämnar organisationen
 • Arbetsgivarvarumärket försvagas
 • Juridiska kostnader tillkommer

Att tänka på: Största anledningen till en felrekrytering är att man inte haft en strukturerad process.

”Personalomsättning har en tendens att föda personalomsättning” Catharina Blomberg, HR-konsult på Sajna