Felrekrytering

Visste du att…

28% av de som skriver under ett anställningsavtal säger upp sig innan sin första arbetsdag.

15% väljer att lämna sitt jobb p.g.a. att onboardingprocessen varit så dålig utan att ha ett nytt jobb att gå till.

Däremot…

34% av de som genomgått en strukturerad pre- och onboardingprocess kommer igång snabbare på sitt nya jobb

69% överväger att stanna kvar på sitt nya arbete om processen är bra.

Använder ert företag sig av en strukturerad pre- och onboarding vid nyanställning?

Om inte, låt oss hjälpa er!