Employer branding

Vad är employer branding

Det är organisationens upplevda identitet på arbetsmarknaden = Ert arbetsgivarvarumärke!

Att arbeta aktivt med employer branding innebär att bygga och stärka företagets varumärke. Detta är ingen quick fix eller en engångsinsats vi talar om, utan något som företag måste arbeta med över tid.

Det handlar om att kommunicera vilka ni är, vad ni står för och vad ni kan erbjuda önskvärda kandidater i form av förmåner, vidareutveckling mm.

Varför är då detta viktigt? Jo, för att på en allt tuffare arbetsmarknad där det är hård konkurrens om de bästa medarbetarna vill du som arbetsgivare att deras förstahandsval ska vara just ni. Tänk att alltid ha en rad av attraktiva kandidater som knackar på dörren och vill arbeta hos just er, vore inte det drömmen?

Employer branding i 3 steg:

1. Bilda er en uppfattning om vad ni vill förmedla

2. Arbeta med att förbättra ert rykte i alla möten

3. Använd rätt kanaler för att sprida information

Behöver du hjälp? Kontakta oss, så lägger vi tillsammans upp en strategi!